Hypotheek berekenen

Hypotheek berekenen? Op bereken hypotheek veel tips en info!

Bereken hypotheek aflossing

Het berekenen van uw hypotheek aflossing biedt u de financiële zekerheid die u zoekt.

Inleiding – bereken hypotheek aflossing

De hypotheek aflossing vormt een uitermate belangrijk onderdeel van uw dagelijks leven. Hoe u het ook draait of keert, de hypotheek aflossing is een financieel aspect waar u gedurende verschillende jaren rekening mee zult moeten houden. Het is net omwille van die reden dat het uitermate belangrijk is om uw hypotheek aflossing te berekenen. Zoals u waarschijnlijk wel weet bestaat de maandelijkse kostprijs van uw hypothecaire lening uit twee verschillende delen. Het ene deel heeft betrekking tot de aflossing van het geleende bedrag terwijl het andere deel vooral de kostprijs op de hypothecaire lening omvat. Samen vormen deze twee bedragen de maandlasten welke u voor een termijn van 20, 25 of 30 jaar zult moeten betalen.

Wat heeft u nodig om uw hypotheek aflossing te berekenen?

Alvorens uw hypotheek aflossing te gaan berekenen dient u zichzelf enkele vragen te stellen. De eerste vraag die u zichzelf dient te stellen heeft betrekking tot het bedrag dat u wenst te lenen. Het bedrag waarvoor u een hypothecaire lening wenst af te sluiten zal immers bepalend zijn voor de basisprijs van uw hypotheek. Samen met het bedrag dat u gaat lenen dient u natuurlijk ook zicht te hebben op de looptijd van de kredietovereenkomst. Over het algemeen heeft u de keuze tussen een looptijd van 20, 25 of 30 jaar. Het spreekt voor zich dat, hoe langer de looptijd, hoe lager de maandlasten komen te liggen. Vooral voor mensen die hun hypotheeklasten zo optimaal mogelijk fiscaal in wensen te brengen is het eventueel interessant om de looptijd iets of wat te verlengen. Wie gewoon zo snel en goedkoop mogelijk zijn of haar hypothecair krediet wenst af te betalen doet er dan weer beter aan om de looptijd zo kort mogelijk te houden. Hoe dan ook is de vermoedelijke looptijd van het hypothecair krediet uitermate belangrijk voor de uitkomst van de berekening van uw hypotheek aflossing. Hou er tot slot ook rekening mee dat de hypotheek aflossing slechts één enkel onderdeel is van het maandelijks te betalen bedrag. Naast de hypotheek aflossing bestaat er immers ook nog zoiets als een hypotheekrente. En niet te vergeten de wel bekende vaste maandlasten zoals energie, boodschappen, auto, kosten kinderopvang, etc…

De impact van de hypotheek aflossing op de algemene kostprijs van uw hypotheek

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald omvat de totale maandelijkse kostprijs niet uitsluitend de hypotheek aflossing, maar ook de hypotheekrente. Uw hypotheek aflossing berekenen is in principe zeer eenvoudig. U heeft er in de meeste gevallen dan ook helemaal geen berekening voor nodig. Het volstaat om het bedrag dat u leent te delen door de looptijd. Op deze manier krijgt u meteen te zien welke bedrag u maandelijks dient af te lossen van uw hypothecaire lening. Het is vooral de rente die er voor zorgt dat de totale kostprijs moeilijk te berekenen valt. Veelal is het immers zo dat u bij een hypothecaire lening kunt kiezen voor een gewone vaste rente, maar ook voor een variabele rente. Het type rente heeft een grotere impact op de totale maandlasten van uw hypothecair krediet dan u op het eerste zicht zou vermoeden. Zorg er dus met andere woorden voor dat u niet enkel en alleen de aflossing van uw hypotheek berekent, maar ook rekening houdt met de intrest die in rekening wordt gebracht. Alleen door deze twee kosten met elkaar te combineren krijgt u een realistische inschatting van de totale maandlasten van uw hypothecaire lening.

Geplaatst in: bereken hypotheek

Tags - hypotheek berekenen: , , , , , , ,